V49 2010

Måndag
06.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling med Kjell Israelsson
07.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling (repris)
08.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling (repris)
10.00 Nybro Fria Församling. Göran Duveskog. Israel och Hedningarnas tid del 2 (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Tisdag
06.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling med Sonja Franzén Nicklasson
07.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling (repris)
08.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Onsdag
06.00 God Morgon Nybro med Jimmy Loord
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Glädjesånger
09.30 Gudstjänst från Pingstkyrkan
18.00 Från min skivsamling (repris)
18.30 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
09.00-21.00 Informationsslinga

Torsdag
06.00 God Morgon Nybro med Inga-Lill Levander
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Nybro Missionsförsamling. ”Kyrkorummet, treenigheten och vikten av att tänka själv”
09.45 Andliga sånger (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Fredag
06.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan i Nybro med Inga-Lill Gustavsson
07.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan (repris)
08.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan (repris)
17.30 Hannas Café
18.30 Från min skivsamling
19.00 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
19.30 Glädjesånger (repris)
20.00 Andliga sånger
20.30 Kvällsöppet – Direktsänt förbönsprogram Tel. 0481-17790
09.00- 21.00 Informationsslinga

Lördag
17.00 Radio Grön Våg
09.00-21.00 Informationsslinga

Söndag
09.00-21.00 Informationsslinga