V44 2010

Måndag
06.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling med Irène Duveskog
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
20.00 Nybro Fria Församling. Smålandskonferensen 40 år. Återblick
09.00-21.00 Informationsslinga

Tisdag
06.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling med Ann-britt Lindblad
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
09.00 Klarspråk. Telefonsvarare för debattinlägg 08-559 211 40
09.00-21.00 Informationsslinga

Onsdag
06.00 God Morgon Nybro med Pingstkyrkan i Emmaboda
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Glädjesånger
09.30 Gudstjänst från Pingstkyrkan i Nybro
18.00 Från min skivsamling (repris)
18.30 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
09.00-21.00 Informationsslinga

Torsdag
06.00 God Morgon Nybro med Lars-Ivar Karlsson
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Gudstjänst från Nybro Missionskyrka
09.45 Andliga Sånger. (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Fredag
06.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan i Nybro med Thomas Hård af Segerstad
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
17.30 Riamagasinet (Repris)
18.30 Från min skivsamling
19.00 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
19.30 Glädjesånger
20.00 Andliga sånger
20.30 Kvällsöppet – Direktsänt förbönsprogram Ring 0481-17790
09.00- 21.00 Informationsslinga

Lördag
17.30 Dansant Musik med Håkan Pearson
09.00-21.00 Informationsslinga

Söndag
09.00-21.00 Informationsslinga