V36 2010

Måndag
06.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling med Kjell Israelsson
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
18.00 Inför valet. Kristdemokraterna
20.00 Nybro Fria Församling. Smålandskonferensen 40 år. Tillbakablick
09.00-21.00 Informationsslinga

Tisdag
06.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling med Per-Olof Rehn
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Onsdag
06.00 God Morgon Nybro med Jimmy Loord
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Glädjesånger
09.30 Gudstjänst från Pingstkyrkan i Nybro
18.00 Inför valet. SPI
09.00-21.00 Informationsslinga

Torsdag
06.00 God Morgon Nybro med Lena Johansson
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Gudstjänst från Nybro Missionskyrka
09.45 Andliga Sånger (repris)
18.00 Inför valet. Vänsterpartiet
09.00-21.00 Informationsslinga

Fredag
06.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan i Nybro
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
17.30 Riamagasinet (repris)
18.30 Från min skivsamling – Stig Hausenkamp och L-I Karlsson
19.00 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
19.30 Glädjesånger
20.00 Andliga sånger
20.30 Kvällsöppet – Direktsänt förbönsprogram Ring 0481-17790
09.00- 21.00 Informationsslinga

Lördag
11.00 Inför valet. DIREKTSÄND DEBATT FRÅN TORGET I NYBRO.
17.00 Radio Grön Våg
18.00 Dansant Musik med Håkan Pearson
09.00 -21.00 Informationsslinga

Söndag
09.00-21.00 Informationsslinga