V21 2010

Måndag

06.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling med Anders Duveskog
07.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling (repris)
08.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling (repris)
10.00 Nybro Fria Församling. Anita Barker (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Tisdag

06.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling med Boppe Perhamn
07.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling (repris)
08.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Onsdag

06.00 God Morgon Nybro med Jimmy Loord
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Glädjesånger
09.30 Gudstjänst från Pingstkyrkan
18.00 Från min skivsamling (repris)
18.30 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
19.00 Andliga sånger (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Torsdag

06.00 God Morgon Nybro med Lena Johansson
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Nybro Missionsförsamling. ”Före 00” (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Fredag

06.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan i Nybro med Sten-Inge Petersson
07.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan (repris)
08.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan (repris)
17.30 Café Hanna
18.00 Café Hanna
18.30 Från min skivsamling
19.00 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
19.30 Glädjesånger (repris)
20.00 Andliga sånger
20.30 Kvällsöppet – Direktsänt förbönsprogram Tel. 0481-17790

09.00- 21.00 Informationsslinga

Lördag

17.00 Radio Grön Våg
09.00-21.00 Informationsslinga

Söndag

09.00-21.00 Informationsslinga