V20 2010

Måndag

06.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling med Evy Israelsson
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
20.00 Nybro Fria Församling. Anita Barker
09.00-21.00 Informationsslinga

Tisdag

06.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling med Lena Hugosson
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Onsdag

06.00 God Morgon Nybro med Pingstkyrkan i Emmaboda
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Glädjesånger
09.30 Gudstjänst från Pingstkyrkan i Nybro
18.00 Från min skivsamling (repris)
18.30 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
19.00 Andliga Sånger. (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga

Torsdag

06.00 God Morgon Nybro med Lars-Ivar Karlsson
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Musikgudstjänst från Nybro Missionskyrka
09.00-21.00 Informationsslinga

Fredag

06.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan i Madesjö med Ingemar Dahlgren
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
17.30 Riamagasinet
18.30 Från min skivsamling – Stig Hausenkamp och L-I Karlsson
19.00 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
19.30 Glädjesånger
20.00 Andliga sånger
20.30 Kvällsöppet – Direktsänt förbönsprogram Ring 0481-17790
09.00- 21.00 Informationsslinga

Lördag

16.30 Radio grön Våg (repris)
17.30 Dansant Musik med Håkan Pearson
09.00-21.00 Informationsslinga

Söndag

09.00-21.00 Informationsslinga