V10 2010

Måndag

06.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling med Kjell Israelsson

07.00 Morgonandakt (repris)

08.00 Morgonandakt (repris)

20.00 Nybro Fria Församling. Anders Duveskog

09.00-21.00 Informationsslinga

Tisdag

06.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling med P-O Rehn

07.00 Morgonandakt (repris)

08.00 Morgonandakt (repris)

09.00-21.00 Informationsslinga

Onsdag

06.00 God Morgon Nybro med Pingstkyrkan i Alsterbro

07.00 God Morgon Nybro (repris)

08.00 God Morgon Nybro (repris)

09.00 Glädjesånger

09.30 Gudstjänst från Pingstkyrkan

18.00 Från min skivsamling (repris)

18.30 Vägen genom Bibeln – Curt Westman

19.00 Andliga Sånger. (repris)

09.00-21.00 Informationsslinga

Torsdag

06.00 God Morgon Nybro med Pingstkyrkan i Emmaboda

07.00 God Morgon Nybro (repris)

08.00 God Morgon Nybro (repris)

09.00 Gudstjänst från Nybro Missionskyrka

09.00-21.00 Informationsslinga

Fredag

06.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan i Madesjö med Vanja Roshagen

07.00 Morgonandakt (repris)

08.00 Morgonandakt (repris)

17.30 Riamagasinet (repris)

18.30 Från min skivsamling – Stig Hausenkamp och L-I Karlsson

19.00 Vägen genom Bibeln – Curt Westman

19.30 Glädjesånger

20.00 Andliga sånger

20.30 Kvällsöppet – Direktsänt förbönsprogram Ring 0481-17790

09.00- 21.00 Informationsslinga

Lördag

17.30 Dansant Musik med Håkan Pearson

09.00-21.00 Informationsslinga

Söndag

09.00-21.00 Informationsslinga