V08 2013

Måndag
06.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling med Evy Israelsson
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
09.00-21.00 Informationsslinga
12.00 Ögonblick med Gud/Andlig musik
21.00-09.00 Nattradio
Tisdag
06.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling med Annelie Köppen
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
12.00 Ögonblick med Gud/Andlig musik
19.00 Minnenas Melodier med Stefan Lagesson
09.00-21.00 Informationsslinga
21.00-09.00 Nattradio
Onsdag
06.00 God Morgon Nybro med Ingalill Levander
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Glädjesånger
09.30 Gudstjänst från Pingstkyrkan i Nybro
12.00 Ögonblick med Gud/Andlig musik
18.00 Från min skivsamling (repris)
18.30 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
09.00-21.00 Informationsslinga
21.00-09.00 Nattradio
Torsdag
06.00 God Morgon Nybro med Eira Hultström
07.00 God Morgon Nybro (repris)
08.00 God Morgon Nybro (repris)
09.00 Andliga Sånger. (repris)
09.30 Hannas Café
12.00 Ögonblick med Gud/Andlig musik
09.00-21.00 Informationsslinga
21.00-09.00 Nattradio
Fredag
06.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan me Thomas Hård af Segerstad
07.00 Morgonandakt (repris)
08.00 Morgonandakt (repris)
12.00 Ögonblick med Gud/Andlig musik
18.30 Från min skivsamling
19.00 Vägen genom Bibeln – Curt Westman
19.30 Glädjesånger
20.00 Andliga sånger
09.00-21.00 Informationsslinga
21.00-09.00 Nattradio
Lördag
15.30 Minnenas Melodier med Stefan Lagesson (repris)
16.30 Radio Grön Våg (repris)
17.30 Dansant musik med Håkan Person
09.00-21.00 Informationsslinga
21.00-09.00 Nattradio
Söndag
20.00 Amazing Music – Gäster Hönsalottas Luffarmuseum
09.00-21.00 Informationsslinga
21.00-09.00 Nattradio