V07 2010

Måndag

06.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling med Anders Duveskog

07.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling (repris)

08.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling (repris)

10.00 Nybro Fria Församling. Anders Duveskog (repris)

09.00-21.00 Informationsslinga

Tisdag

06.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling med Boppe Perhamn

07.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling (repris)

08.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling (repris)

09.00-21.00 Informationsslinga

Onsdag

06.00 God Morgon Nybro med Jimmy Loord

07.00 God Morgon Nybro (repris)

08.00 God Morgon Nybro (repris)

09.00 Glädjesånger

09.30 Gudstjänst från Pingstkyrkan

18.00 Från min skivsamling (repris)

18.30 Vägen genom Bibeln – Curt Westman

19.00 Andliga sånger (repris)

09.00-21.00 Informationsslinga

Torsdag

06.00 God Morgon Nybro med Lena Johansson

07.00 God Morgon Nybro (repris)

08.00 God Morgon Nybro (repris)

09.00 Prog. från Nybro Missionskyrka. ”Före 00”

09.00-21.00 Informationsslinga

Fredag

06.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan i Madesjö med Ingemar Dahlgren

07.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan (repris)

08.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan (repris)

18.30 Från min skivsamling

19.00 Vägen genom Bibeln – Curt Westman

19.30 Glädjesånger (repris)

20.00 Andliga sånger

20.30 Kvällsöppet – Direktsänt förbönsprogram Tel. 0481-17790

09.00- 21.00 Informationsslinga

Lördag

17.00 Radio Grön våg

09.00-21.00 Informationsslinga

Söndag

09.00-21.00 Informationsslinga