V02 2010

Måndag

06.00 Morgonandakt från Nybro Fria Församling med Anders Duveskog

07.00 Morgonandakt (repris)

08.00 Morgonandakt (repris)

19.00 Nybban by night

20.00 Nybro Fria Församling. Anders Duveskog

09.00-21.00 Informationsslinga

Tisdag

06.00 Morgonandakt från Nybro Missionsförsamling med Stig Jonsson

07.00 Morgonandakt (repris)

08.00 Morgonandakt (repris)

09.00-21.00 Informationsslinga

Onsdag

06.00 God Morgon Nybro med Lars Ivar Karlsson

07.00 God Morgon Nybro (repris)

08.00 God Morgon Nybro (repris)

09.00 Glädjesånger

09.30 Gudstjänst från Pingstkyrkan

18.00 Från min skivsamling (repris)

18.30 Vägen genom Bibeln – Curt Westman

19.00 Andliga Sånger. (repris)

09.00-21.00 Informationsslinga

Torsdag

06.00 God Morgon Nybro med Jimmy Loord

07.00 God Morgon Nybro (repris)

08.00 God Morgon Nybro (repris)

09.00 Gudstjänst från Nybro Missionskyrka

09.00-21.00 Informationsslinga

Fredag

06.00 Morgonandakt från Svenska Kyrkan

07.00 Morgonandakt (repris)

08.00 Morgonandakt (repris)

18.30 Från min skivsamling – Stig Hausenkamp och L-I Karlsson

19.00 Vägen genom Bibeln – Curt Westman

19.30 Glädjesånger

20.00 Andliga sånger

20.30 Kvällsöppet – Direktsänt förbönsprogram Ring 0481-17790

09.00- 21.00 Informationsslinga

Lördag

09.00-21.00 Informationsslinga

Söndag

09.00-21.00 Informationsslinga