Styrelse

Styrelsen 2016

Ordförande
Robert Duveskog
Filadelfia Nybro

Vice Ordförande
Jonas Gillsjö
Glasrikets Ideella Närradioförening

Kassör
Anders Duveskog
Nybro Fria Församling

Sekreterare
Kjell Israelsson
Nybro Fria Församling

Ledamot
PO Johansson
Filadelfia Nybro

Ledamot
Jeanette Blomkvist
Amazing Music

Ledamot
Vanja Roshagen
Svenska Kyrkan

Suppleant
Stefan Lagesson
Amazing Music

Hedersordförande
Gunnar Johansson