Historia

Nybro närradioförening bildades den 24 Maj år 1983. Då bestämdes att stationsnamnet skulle vara Radio Nybro.
Då bestod styrelsen av:

Ordf. Bertil Andersson
Vice Ordf. Evald Karlsson
Kassör Bertil Karlsson
Sekreterare Gösta Hansson
Vice Sekreterare Tom Andersson
Studiochef Per-Olof Johansson
Vice Studiochef Gösta Fransson
Närradioförening inskaffade vid starten utrustning för blygsamma 40.000 sek.

En grundläggande kurs anordnades för de sändande föreningarna i radiokunskap. Därefter vågade man sig på en premiärsändning den 12 November kl. 14:00. Den innehöll en direktsändning från Nybro IF´s klubblokal.

Avtal tecknades med nuvarande Teracom för hyra av sändare och ledning. Redan från början var stationen inriktad på att ha ett så brett utbud som möjligt. Vilket vi fortfarande försöker att ha.

1994 började vi sända musikslingor vid ej ordinarie sändningar vilket vi fortfarande gör. Syftet med dem var och är att bjuda våra lyssnare på stationsinformation och bra blandad musik.

1998 Nybro kommuns kulturstipendie

2000 flyttades studion till nyrenoverade lokaler på Nylandsvägen 20.

2001 kompletterade vi med ytterligare en sändare som är vår egen. Detta för att ge en fullgod täckning över tätorten. Denna sänder i stereo på 89.9 MHz.

Våren 2004 monteras en ny antenn för 89,9MHz , detta ger en stor förbättring av hörbarheten på frekvensen.

2011 Började vi att sända webbradio

2012 Köpte vi sändningsutrustningen för 98.1 MHz. Moderaterna och Amazing Music började sända. Vi började att sända nattradio.

2014 RDS på 89.9 MHz