Brev till lyssnarföreningen 2011

November upplevs som en mörk och ibland trist månad. Förra året lystes det upp av tidig snö, men i år är det annorlunda. Nu går vi dock in i advent, och de många ljusen lyser upp tillvaron och ger stämning och kontrast till allt det mörka runt oss. Radio Nybro befinner sig som allting annat i upploppet mot detta års slut. Vi har funnits som en lokal röst i 28 år. Det är många frivilla krafter, som under dessa år hjälpt till att hålla verksamheten igång. Vi har känt ett starkt stöd från vår lyssnarförening som år efter år givit oss ekonomisk draghjälp. Vi vill nu utrycka vår tacksamhet till er alla för detta. Jag vet inte om ni inser vilken stor betydelse det har för vår verksamhet, men så är det. Tack alla ni, som tycker det är bra med en lokal röst i etern. I början på 2012 kommer vi att skicka ut inbet. kort till vår medlemmar med en önskan om fortsatt medlemskap i vår lyssnarförening. Man behöver dock inte vänta till det brevet kommer. Vi ser gärna att du skickar in redan denna månad. Vårt plusgiro är 61001-4 och årsavgiften för 2012 är minst 50:-. Det är för en del dyrt att skicka över bank, men det går också bra att lägga i ett kuvert och skicka till adress: Radio Nybro, Nylandsvägen 20 J, 38245 Nybro.
Vi säger ett varmt tack till alla våra lyssnare för år 2011. Tack för många uppmuntrande hälsningar och ert ekonomiska stöd.

Med önskan om en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Radio Nybros styrelse
gn/ Anders Duveskog
Kassör