Börja sända

Är du en privatperson som vill vara med och göra program i Radio Nybro är det enklaste och snabbaste sättet att ta kontakt med någon av de föreningar som redan sänder.

För att få ett helt eget program måste man vara en förening
En förening är en organisation med en egen styrelse. Vad föreningen sysslar med är inte så viktigt. Det går bra att bilda en förening som har som enda verksamhet att sända radio. Närradion är öppen för ideella föreningar.

Sändningstillstånd
För att få sända närradio måste föreningen ha ett sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv. Sändningstillståndet gäller en viss ort, så för att sända i Radio Nybro måste föreningen ha sitt säte i Nybro kommun.

På Myndigheten för radio och tvs webbplats hittar du mer information och ansökningsblanketter.

När tillståndsinnehavaren fått tillståndet godkänt skall även medlemskap sökas i Nybro närradioförening (Radio Nybro). Det är närradioföreningen som i första hand fördelar sändningstider. En närradioförening är en sammanslagning av alla sändande föreningar på orten och bevakar medlemsföreningarnas gemensamma intressen.

Medlemskap i Nybro närradioföreningen är 100 kr/år
Sändningskostnad är 200 kr/timme

Sponsring
Är tillåtet i början och slutet av programmet t.ex “Det här programmet sponsras av…..”