Tablå

Klicka här för att komma till webbradion via Tunein

Lägesrapport

Vi hälsar dig välkommen till ännu ett år med Radio Nybro. Följande ändring har skett när det gäller våra sändningar. Frekvensen 89,9 mhz är borttagen. Nu är det bara 98,1 mhz som gäller.
Antennen har flyttats från sändarmasten i Bälshult och finns nu i Nybro. Jag har redan hört  positiva signaler att det hörs bättre på vissa håll . Mot kusten verkar det bättre, men mot norr kanske det inte är lika bra. Hör gärna av dig, hur du upplever denna förändring!. Det finns alltid möjligheter att lyssna på Radio Nybro över nätet. Vi streamar programmen, vilket innebär att det går bara att lyssna på när det sänds, inte i efterhand. Vår hemsida är www.radionybro.se och så klickar du på spelarens sändningspil. Vi önskar fortsatt ge dig ett innehållsrikt utbud. Vi är tacksamma för ekonomiskt stöd. Plusgirot är 61001-4.

Anders Duveskog
Kassör